Sản phẩm

TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

TỦ ĐIỆN HẠ THẾ Giới thiệu chung Tủ điện hạ thế do Trường Thịnh Phát sản xuất có thể lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời tuỳ theo yêu cầu sử dụng của khách hàng … Sản phẩm có những tính năng từ đóng ngắt cơ bản nhất tới hệ thống phức tạp như đo lường và điều khiển. Tiêu chuẩn áp dụng Tủ hạ thế Trường Thịnh Phát đáp ứng được các tiêu chuẩn TCVN 3661-81, IEC 60439-1 với đầy đủ các dòng sản phẩm